Återställande av rest. Kungsholmen

Återställande av rest. Grill

Entreprenader

Vi utför el- och telearbeten i samband med ny- och ombyggnationer, både i fastigheter under pågående verksamhet samt vid större projekt. Med god kvalitetskontroll och erfaren arbetsledning klarar vi av alla slags entreprenader.  Vi utför även projektering av el- och telesystem.

Vi har stor erfarenhet av snabba insatser vid elarbeten gällande brand- och vattenskador.


© Copyright Flysta Elservice